Marcela Vlachová                                   Lenka Zvěřinová                                     Petra Rézová                                         Petra Kováčová                                       Karel Havlík              

 

                                     

Nabídka - EVERGREENY - hudební produkce - Praha  

 

Nabízíme živou hudbu i karaoke na vaše:     

  • Plesy
  • Svatby
  • Silvestr
  • Letní noci
  • Narozeniny
  • Taneční zábavy
  • Soukromé párty
  • Společenské akce
  • Ozvučení kulturních akcí          

         

Zábavový hudební program pro širokou vrstvu posluchačů.

Produkci volíme vždy podle seskupení lidí na dané akci, nebo na přání.

Délka naší produkce je maximálně 7 hodin. Náš repertoár je velice široký (v repertoáru přes 300 skladeb).

Hrajeme evergreeny, rock, pop, lidovky, starší skladby i novinky.

Dobrou zábavu může podpořit  karaoke  show a různé soutěže.  Na přání zajistíme špičkového  kouzelníka a baviče

  

  

 

 

Ceník hudební produkce

Karel & Marcela   /   Karel & Lenka   /   Karel & Petra

Ceny za produkci jsou smluvní. Podle náročnosti a obsazení se pohybují od 2500,- Kč.

 

                                                                         

 

 

1. Pořadatel bere na vědomí, že je povinen splnit závazky OSA vyplývající z autorského       

    zákona – hlášení o užití díla, (platí pouze u veřejné hudební produkce).

 

2. Hudební skupina se zavazuje vytvořit umělecký výkon pro provozovatele tak, aby mohl   

    být bez obtíží užit v dohodnutých termínech a místě.

 

3. Pořadatel se zavazuje zajistit odpovídající podmínky skupině pro hudební vystoupení.   

    Zpřístupnění prostor minimálně 2h. před zahájením akce, přívod el. 230V.

    Zajistí možnost parkování v blízkosti místa konání, zajistí i občerstvení pro hudební skupinu.

 

4. Pořadatel přebírá odpovědnost za vzniklé škody na vybavení kapely způsobené hosty při hudební      

    produkci. V případě poškození aparatury uhradí pořadatel vzniklou škodu v plné výši.

 

 

1.  Pořadatel zaplatí zálohu ve výši 20% z ujednané částky předem při podpisu této smlouvy.

     V případě uzavření smlouvy el. poštou složí pořadatel zálohu na účet.

 

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele je záloha nevratná.

    Nepříznivé počasí, malý zájem o vystoupení apod. nejsou důvody k odstoupení od smlouvy.

 

3. V případě nesplnění (částečné) smlouvy ze strany hudební skupiny se tvoří dohoda a náhradní program.

 

4. Doplatek částky bude splatný ihned po vytvoření uměleckého výkonu k rukám společného       

    zástupce a člena hudební skupiny a budou vyplaceny v hotovosti.

 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

    Stejně tak zasláním smlouvy el. poštou.

Přidat komentář