Svatební hry a zábava na svatbu

 

hudba na svatbu    

 

Svatba přináší dobrou zábavu a povídání

 

svatebni hry

Začínat se může čtením svatebních blahopřání

to se většinou zařazuje po slavnostním obědě. Vyberte osobu společensky neunavenou, s kultivovaným projevem a smyslem pro humor. Za každé blahopřání novomanželé děkují a podle potřeby připojí informace o vazbě k odesílateli.

Rozbalování dárků

se zařazuje do odpoledního programu, většinou po jídle. Nezapomeňte všem poděkovat. Zábava má svá úskalí: ať jsou vztahy v rodině sebelepší, neubráníte se porovnávání mezi příbuznými a hosty. Pokud si vaše rodinná tradice tuto zábavu nežádá, vyjměte ji z programu a dárky si rozbalte v klidu domova druhý den.

Házení svatební kytice

nevěsta je otočená zády ke svatebčanům a přes své levé rameno hází. Kytici chytají svobodné dívky, družičky. Pokud kytici chytí, jsou na řadě s vdáváním. Pokud kytku chytne někdo jiný, je to pro štěstí novomanželů. Dříve bylo zvykem házet kytici již při východu z radnice či kostela.

Únos nevěsty                    

svatebni zabava

bývá v den svatební nebo se překládá až na druhý den. Než se ženich probudí, ukradnou jeho novomanželku kamarádi. A kam? Většinou do nějaké hospůdky; vždy by to však někdo ze svatebčanů měl vědět. Ale POZOR! Někdy může únos nevěsty narušit atmosféru celé svatby, a z rituálu pro pobavení se může stát rozsáhlá pátrací akce nebo trapné nedorozumění.

Házení pro štěstí

je možné zařadit na začátek hostiny nebo kdykoliv do jejího průběhu. Na novomanžele se hází životodárná semena jako symboly štěstí a plodnosti. Vybraný host odstartuje házení tím, že pronese přání novomanželům a začne na ně házet připravenými semeny: hrachem, rýží, pšenicí, mandlemi, rozinkami, fazolemi, čočkou. Říká se, že kolik zrnek se zachytí nevěstě na šatech, tolik bude mít dětí.

Vybírání peněz

na svatbě se jako staročeská tradice dodržuje dodnes. Co člověk to jiný názor na ni. Atmosféru při vybírání dělá výběrčí, proto záleží jakou formou to podá. Mějte však na paměti,že by se mělo vybírat pro zábavu. Tak vybírejte třeba i symbolicky a pro pobavení. Na co se vybírá? Na nevěstu (kdo si při sólu pro nevěstu s nevěstou zatančí, dává peníze na talířek). Vybírání může probíhat na začátku taneční zábavy, po čepení nebo po půlnočním sólu. Do střevíčku (někdo z ženichových kamarádů odcizí nevěstě střevíc a pak rozpoutá jeho dražbu). Na povijánek nebo na kolíbku (hosty obchází starší žena nastrojená v bílých šatech s dítětem na rukou, které uspává, konejší a hlavně vybírá pro něj peníze). Peníze se vždy dávají nevěstě.

                                           Nevěsta na motorce

Svatební tradice a hry

Házení kytice                      

Všechny svobodné dívky, které jsou na svatbě přítomny, se postaví na jedno určené místo v rámci restaurace. Nevěsta se k dívkám postaví zády a háže svou svatební kyticí za sebe směrem ke svobodným dívkám. Ta dívka, která kytici chytí, se do roka vdá.

Pozn.: Pokud máte na svatbě málo svobodných dívek, můžete přemluvit třeba i personál restaurace V případě, že si nevěsta nechce svou svatební kytici poničit, může si nechat vyrobit náhradní, levnější svatební kytici pouze za účelem této hry.

Stahování podvazku

Nevěsta se posadí na viditelném místě v rámci restaurace a vyhrne si svatební sukni. Ženich musí jednou rukou nebo ústy (bez pomocí rukou) stáhnout podvazek z nevěstiny nohy.

Nevěstin podvazek se pak využívá pro další svatební hry.

Střílení podvazku

Všichni muži bez rozdílu věku, svobodní i zadaní, se postaví na jedno určené místo v rámci restaurace. Ženich buď hází nebo „střílí“ podvazek mezi muže. Ten muž, který podvazek chytí, má na rok zajištěnu mužnou sílu

Dražení podvazku

Podvazek se může také dražit. Svatební koordinátor nebo svědek zahájí dražbu, vyhlašuje vyvolávací cenu a komentuje průběh. Ten z mužů, který nabídne největší částku, získává nevěstin podvazek. Vydražené peníze pak obdrží ženich s nevěstou. I zde platí, že vítěz má na rok zajištěnu mužnou sílu. 

Hledání nevěsty podle kotníčkuhledani nevěsty

Na určené místo v rámci restaurace se umístí 4-5 židlí. Ženichovi se zaváží oči šátkem tak, aby opravdu nic neviděl. Nevěsta si vybere 3-4 spoluhráčky a všechny včetně nevěsty se usadí, každá na svou židli. Ženich pak podle kotníku určuje, která z žen je jeho nevěsta.

Do této hry můžete pro legraci vybrat alespoň jednoho muže.

Hledání ženicha podle... lýtka, hrudníku, obličeje, atd.

Na určené místo v rámci restaurace se umístí 4-5 židlí. Nevěstě se zaváží oči šátkem tak, aby opravdu nic neviděla. Ženich si vybere 3-4 spoluhráče a všichni včetně ženicha se usadí, každý na svou židli. Nevěsta pak určuje, který z mužů je její ženich. Pokud se hráči domluví na poznávání podle hrudníku, mohou muži stát.hledani nevěsty podle lýtka

Pozn. Pokud se domluvíte na poznávání ženicha podle hlavy, můžete pro větší legraci muže nějak nahastrošit (brýle, čepice, šátek, apod.)

Sbírání do střevíčku

Nevěsta si vyhrne svatební sukni a svědek ji sundá střevíček, se kterým pak obchází svatebčany a vybírá penízky do střevíčku. Tato hra by měla podle tradice novomanželům přinést hojnost a dostatek peněz v manželství.

Dražba starých věcí

Nevěsta se ženichem doma vyhledají staré nepoužívané věci, např. dupačky, které nosili, když byli malí, hrnek s utrženým uchem, dětská milostná psaníčka, která dostávali na škole, žákovskou knížku, starý parfém, apod. Svatební koordinátor nebo svědek pak tradičním způsobem draží tyto „vzácné kousky“ s počáteční vyvolávací cenou, která může začínat např. na symbolické koruně. Výtěžek z této hry pak obdrží ženich s nevěstou.

Pozn. Pro zvýšení atraktivity nabízených zbytečností se můžete domluvit např. s družičkami, aby zboží předváděly za vtipného komentáře.

Židličkový tanec

K této hře potřebujete několik tančících párů a několik židlí s tím, že vždy musí být o 1 ks židle méně než je tančících párů. Židle se postaví dokola vždy sedákem ven. Hudebník spustí hudbu a páry tančí. Když hudba přestane hrát, musí si každý pár najít jednu židli a sednout si (sedět musí oba z páru, muž i žena). Pár, na kterého židle nezbyla, vypadává ze hry. Ubere se jedna židle a pokračuje se tak dlouho, dokud nezbydou 2 tančící páry a jedna židle. Toto kolo rozhodně o absolutním vítězi.

Tanec s pomerančem mezi čely

K této hře potřebujete opět několik tančících párů a stejný počet pomerančů (nebo tenisových míčků apod.). Každý pár si musí mezi čela umístit pomeranč. Cílem hry je udržet pomeranč mezi čely například i při změně tanečního rytmu bez pomoci rukou. Každý pár, kterému pomeranč spadne, vypadává.

Doporučujeme před každou hrou hráče motivovat nějakou cenou. Vítězka může získat sólový tanec se ženichem, vítěz s nevěstou nebo můžete motivovat jídlem, pitím nebo jinými cenami.

 

Přejeme Vám příjemnou zábavu.                  

 

hry na svatbu